Opublikowano

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci (…) w placówkach oświatowych EDU PLUS przedstawionych przez Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk

Ogólne warunki ubezpieczenia 2020/21

Zainteresowanych Rodziców prosimy o wypełnienie wymaganej dokumentacji w przedszkolu u nauczycieli podczas zebrań w poszczególnych oddziałach. A to już zajmie tylko chwilkę:)