kontaktAdres

Przedszkole Niepubliczne
„Wesołe Skrzaty”
Stanisława Grybel
Ul. Grota Roweckiego 11
33-300 Nowy Sącz

Telefon

18 44 21 856
797 372 167

nr konta: 07 1240 4748 1111 0000 4874 2283

Bank PKO S.A.

Tytułem: /imię nazwisko dziecka grupa opłacany miesiąc np: ALICJA KOWALSKA GR. IV MARZEC/

Email

sgrybel.npws@wp.pl

Mapa Dojazdu