RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

6.15 – 8.30

 

 

 

 

Schodzenie się dzieci.

Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne.

Zabiegi porządkowo – higieniczne, przygotowanie do śniadania.

 

8.15 – 8.45

 

Śniadanie

 

8.45 – 11.15

 

 

 

Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci

Działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające

Przekąski owocowo – warzywne

  Zabawy ruchowe, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki

Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu

 

11.15 – 11.30

 

I danie obiadowe – zupa

 

11.30 – 13.15

 

 

 

 

Odpoczynek poobiedni / oddział I, II i III/, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery w terenie.

Czynności  porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu

 

13.15 – 13.45

 

II danie obiadowe

 

13.45 – 14.15

 

 

Kwadrans na bajkę, zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych

 

14.15 – 14.30

 

Deser

 

14.30 – 16:45
 

 

 

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zajęcia dodatkowe, zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawczo – indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, pobyt na świeżym powietrzu / dodatkowy posiłek o godz. 15.30/

 

Powrót do domu.