Kadrę pedagogiczną tworzy zespół nauczycieli i personelu niepedagogicznego przyjaznych dzieciom, dbających zarówno o rodzinną, ciepłą atmosferę jak i najlepsze wyniki nauczania. Ogół pracujących dba o wychowanków oraz przygotowuję ich do dalszej edukacji wczesnoszkolnej, wprowadza w świat pełen sukcesów i radości, wspomaga dzieci z trudnościami rozwojowymi, a także inspiruje i motywuje wychowanków do poznawania świata oraz odkrywania własnych talentów.

 

DYREKTOR:  Stanisława Grybel

z-ca dyrektora: mgr Aneta Grybel

                        mgr Lidia Klimczak

 

GRUPA I „MALUSZKI”

Nauczyciele: mgr Lidia Klimczak, mgr Katarzyna Szabla

Pomoc nauczyciela: Anna Niedźwiedź, Dorota Żelichowska

 

GRUPA II „KRASNALKI”

Nauczyciele: Agata Bagnicka, Barbara Hojnor, mgr Katarzyna Orczykowska

Pomoc nauczyciela: Irena Saczko, Krystyna Okręglak – od XII Zofia Wrona

 

GRUPA III „ŚREDNIACZKI”

Nauczyciele: mgr Krystyna Krawczyk, Barbara Hojnor, mgr Katarzyna Szabla

Pomoc nauczyciela: Jadwiga Kogut

 

GRUPA IV „ZUCHY”

Nauczyciele: Janina Siedlarz, mgr Katarzyna Orczykowska

Pomoc nauczyciela: Maria Duda

 

GRUPA V  „STARSZAKI”

Nauczyciele: Donata Salamon, mgr Aneta Grybel

Pomoc nauczyciela: Monika Janus

 

Psycholog: mgr Władysława Jurkowska – Głuc

Logopeda: mgr Krystyna Dzikowska

Katecheta: mgr Anna Koza

Nauczyciel rytmiki: mgr Barbara Sławecka

Nauczyciel j. angielskiego (obowiązkowego): mgr Katarzyna Szabla

Nauczyciel j. angielskiego (dodatkowego): mgr Maciej Skałba

Trener ćwiczeń i zabaw ruchowych z elem. piłki nożnej: NEMO mgr Adam Strzelec

Terapeuta wad postawy: mgr Adam Strzelec

Nauczyciel plastyki: mgr Aneta Grybel

Instruktor Tańca Towarzyskiego – Wir Dance: Daniel Gliński

Szachy – Planeta Wiedzy: mgr Urszula Antkiewicz

Robotyka – HAVE FUN: mgr Kamil Ambroży

 

Intendent / księgowa: Halina Kurowska

Personel kuchenny: Antonina Geniec, Renata Geniec, Krystyna Gromala

Personel techniczny: Janusz Łęczycki, Eugeniusz Kurowski, Jerzy Radzik

Inspektor BHP: mgr Bogdan Jabłoński