Kadrę pedagogiczną tworzy zespół nauczycieli i personelu niepedagogicznego przyjaznych dzieciom, dbających zarówno o rodzinną, ciepłą atmosferę jak i najlepsze wyniki nauczania. Ogół pracujących dba o wychowanków oraz przygotowuję ich do dalszej edukacji wczesnoszkolnej, wprowadza w świat pełen sukcesów i radości, wspomaga dzieci z trudnościami rozwojowymi, a także inspiruje i motywuje wychowanków do poznawania świata oraz odkrywania własnych talentów.

Rok Szkolny 2021/22

DYREKTOR:  Stanisława Grybel

z-ca dyrektora: mgr Aneta Grybel

                        mgr Lidia Klimczak

 

GRUPA I „MALUSZKI”

Nauczyciele: Janina Siedlarz, mgr Katarzyna Szabla

Pomoc nauczyciela: Zofia Wrona,  Anna Niedźwiedź

 

GRUPA II „KRASNALKI”

Nauczyciele: Donata Salamon, mgr Aneta Grybel

Pomoc nauczyciela: Monika Janus

 

GRUPA III „ŚREDNIACZKI”

Nauczyciele: mgr Lidia Klimczak, mgr Katarzyna Szabla

Pomoc nauczyciela: Dorota Żarnowska

 

GRUPA IV „ZUCHY”

Nauczyciele: mgr Katarzyna Orczykowska, Barbara Hojnor

Pomoc nauczyciela: Jadwiga Kogut

 

GRUPA V  „STARSZAKI”

Nauczyciele: Agata Bagnicka, Barbara Hojnor

Pomoc nauczyciela: Irena Saczka

 

Uwaga: Zajęcia dodatkowe mogą być wstrzymane – uzależnione jest to od sytuacji pandemicznej i wynikających z niej obostrzeń.

Psycholog: mgr Monika Michalik

Logopeda: mgr Katarzyna Orczykowska

Katecheta:

Nauczyciel rytmiki: mgr Barbara Sławecka

Nauczyciel j. angielskiego (obowiązkowego): mgr Katarzyna Szabla

Nauczyciel j. angielskiego (dodatkowego): mgr Maciej Skałba

Trener ćwiczeń i zabaw ruchowych z elem. piłki nożnej: NEMO mgr Adam Strzelec

Terapeuta wad postawy: mgr Adam Strzelec

Nauczyciel plastyki: mgr Aneta Grybel

Instruktor Tańca Towarzyskiego – Wir Dance: Daniel Gliński

Robotyka – HAVE FUN: mgr Kamil Ambroży

Trener rozrywki ruchowej „Przedszkoliada”:

 

Intendent / księgowa: Halina Kurowska

Personel kuchenny: Antonina Geniec, Renata Geniec, Krystyna Gromala

Personel techniczny: Janusz Łęczycki

Inspektor BHP: mgr Bogdan Jabłoński